Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
199 11.08.2021 12.4 23.4 7.5 1272 5 0 slunečno, teplo, vlhčí rok Šimon Hradecký
195 11.08.2021 15.2 0.6 7.9 1178 2.7 50 0 slunečno, teplo, vlhčí rok Šimon Hradecký
186 27.02.2021 7.2 1.4 5.9 258 5 °C, po oblevě Martin Mlečka
185 27.02.2021 6.8 30 6.9 304 5 °C, po oblevě Martin Mlečka
184 27.02.2021 6.5 8.1 7.5 342 5 °C, po oblevě Martin Mlečka
183 27.02.2021 5.8 2 6.5 262 0.1 5 0 5 °C, po oblevě Martin Mlečka
152 10.03.2012 9.2 7.2 860 430 4 20 0 zataženo, 10°C Jana Stibralová
150 10.03.2012 8.7 7.2 750 375 3.8 15 0 zataženo, 10°C Jana Stibralová
146 10.03.2012 4.1 7.5 860 435 4 10 0 zataženo, 10°C Jana Stibralová
145 10.03.2012 6.0 7.7 1720 869 4.5 60 0 zataženo, 10°C Jana Stibralová
95 02.10.2011 5,54 116 6,2 17°C, slunečno Ivona Zikmundová
53 02.10.2011 5,24 70 0,7 17°C,slunečno Ivona Zimundová
10.08.2016 11.9 7.2 2.9 7 0 vedro (na kraji lesa snesitelné), sucho, klid před bouří Martin Mlečka