Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
5703 25.02.2024 7.4 6.34 6.9 376 3 °C, mlha, mokro Martin Mlečka
7543 25.02.2024 5.9 5 6.7 686 5 °C, mlha, mokro Martin Mlečka
13985 25.02.2024 5.9 10 6.4 254 6 °C, mlha, mokro Martin Mlečka
1497 09.02.2024 5.9 23.6 8.2 68 0 0 0 1 6 °C, oblačno, mokro, po dešti Martin Mlečka
5949 06.02.2024 6.9 0.45 7.9 592 0.4 50 0 31 slunečno, sucho, 7 °C Martin Mlečka
1013 06.02.2024 4.8 1.19 8.9 594 10 slunečno, sucho, 7 °C Martin Mlečka
15136 06.02.2024 9.1 1.47 7.8 726 1.3 35 0 25 slunečno, sucho, 7 °C Martin Mlečka
9954 27.01.2024 10.3 110 7.2 820 38 zataženo, po mírném dešti, 6 °C Martin Mlečka
11273 27.01.2024 8.8 cca 10 7.5 756 17 zataženo, po mírném dešti, 6 °C Martin Mlečka
875 31.12.2023 9.0 1.3 8.0 714 10 6 °C, zataženo, mokro Martin Mlečka
166 02.12.2023 7.6 6.4 6 178 3 -4 °C, zataženo, 20 cm sněhu Martin Mlečka
6431 02.12.2023 9.5 60 6 364 5 -4 °C, zataženo, 20 cm sněhu Martin Mlečka
391 04.11.2023 10.7 0.60 6.9 1268 324 9 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
631 04.11.2023 10.1 0 7.4 644 12 9 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
11594 12.10.2023 3,3 podzimní počasí Alfamio
10958 08.10.2023 7.4 cca 8 6.9 84 6 °C, zataženo, po vydatném dešti Martin Mlečka
1647 08.10.2023 6.7 7.3 6 56 6 °C, zataženo, po vydatném dešti Martin Mlečka
463 08.10.2023 6.9 11.9 6.9 60 6 °C, zataženo, po vydatném dešti Martin Mlečka
900 08.10.2023 6.1 cca 10 5.1 64 6 °C, zataženo, po vydatném dešti Martin Mlečka
899 08.10.2023 6.4 11.5 6 60 6 °C, zataženo, po vydatném dešti Martin Mlečka
916 08.10.2023 8.7 2.47 4 56 levý; 6 °C, zataženo, po vydatném dešti Martin Mlečka
916 08.10.2023 7.6 4.02 4.3 60 pravý; 6 °C, zataženo, po vydatném dešti Martin Mlečka
269 07.10.2023 8.6 4.10 8.2 50 zataženo, sucho, 13 °C Martin Mlečka
268 07.10.2023 7.6 1.05 7.6 96 13 °C, zataženo, sucho Martin Mlečka
267 07.10.2023 8.5 6 7.7 144 Smrkový Martin Mlečka