Projekt podporují

Největšími podporovateli registru jsou desítky a stovky dobrovolníků, kteří zasílají nové zdroje k registraci a opravy těch stávájích a udržují registr "živý". Seznam dalších, kteří se zasloužili o podporu projektu Národní registr pramenů a studánek je uveden níže.

Mladí ochránci přírody

Mladí ochránci přírody - správce národního registru

  • Michal Kulík - koordinátor projektu, financování, studánková poradna
  • Honza Koukl - tvorba a správa webu, záznamy, opravy, propagace
  • Jana Stibralová - správa studánkových soutěží, financování, rozbory vody
Mapy.cz, s.r.o.
Mapy.cz - zobrazováním studánek na Mapy.CZ se významně zvedla návštěvnost projektu, propojení dat inicioval v květnu 2011, Lukáš Marvan
Tourmapy
Tourmapy.cz - v září 2012 došlo k propojení studánkových dat s portálem Tourmapy, který obsahuje celou řadu turistických zajímavostí
MČ Praha 6
Městská část Praha 6 - finance na rozbory vody z pražských studánek v roce 2016
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí ČR - podpořilo Národní registr v letech 2009, 2011, 2017 a 2020
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha - podporuje vydávání studánkových letáků z oblasti Prahy, v letech 2015, 2016, 2019 a 2020 poskytlo finance na rozbory vody pražských studánek a osvětové akce
Logo Národního registru pramenů a studánek
Michal Köpping - vytvořil studánkové logo, grafiku kalendáříků a zajišťuje jejich každoroční tisk