Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
875 31.12.2022 8.7 1.2 7.5 712 2 0 0 9 jasno, 5 °C, po oblevě Martin Mlečka
120 23.10.2022 10.9 2.29 7.2 970 35 0 44 zataženo, vlhko, 13 °C Martin Mlečka
338 05.10.2022 11.5 0.64 6.9 694 58 oblačno, sucho, 17 °C Martin Mlečka
2474 28.09.2022 12.6 7.35 8.3 1408 zataženo, sucho, 15 °C Martin Mlečka
2479 23.09.2022 13.5 2.57 6.8 1524 chladno, sucho, 13 °C Martin Mlečka
6046 04.09.2022 0.37 8 702 po dešti, zataženo, 20°C Martin Mlečka
2479 02.09.2022 1.98 7.1 1422 cca 18 °C, sucho, jasno Martin Mlečka
7297 20.08.2022 12.9 8.53 8 602 slunečno, dusno, 28 °C, po bouřce Martin Mlečka
2076 20.08.2022 13.1 cca 2.5 7.5 588 levý výtok Martin Mlečka
2076 20.08.2022 13.4 1.15 7.8 560 19 pravý výtok Martin Mlečka
10907 20.08.2022 11.1 cca 1 7.4 618 slunečno, dusno, 28 °C, po bouřce Martin Mlečka
2078 19.08.2022 11.8 cca 10 7.3 632 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2067 19.08.2022 10.3 cca 0.5 7.4 402 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2079 19.08.2022 12.1 cca 3 7.5 390 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2073 19.08.2022 8.6 cca 20 7.4 508 6 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
2083 19.08.2022 10.3 cca 2.5 6.9 726 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
8958 19.08.2022 11.1 1.7 8.2 592 0 0 7 25 °C, slunečno, vedro, sucho Martin Mlečka
1566 18.08.2022 8.3 0.52 7.9 152 slunečno, sucho, vedro Martin Mlečka
1540 18.08.2022 7.5 7.2 66 slunečno, sucho, vedro, 21°C v lese Martin Mlečka
14500 18.08.2022 8.4 7 7.5 86 0 0 0 slunečno, sucho, vedro, v lese 21 °C Martin Mlečka
26 16.08.2022 11.9 cca 0.5 6.4 624 15 0 37 sucho, jasno, 27 °C Martin Mlečka
11939 15.08.2022 13.9 9.2 104 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
12333 15.08.2022 10.3 cca 10 8.8 68 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
6883 10.08.2022 16,5 6,7 81 0,20 3 0,05 < 0,05 2,6 0,03 polojasno Galáčová, Šedivá
7346 10.08.2022 14,8 6,97 100 jasno Galáčová, Šedivá