Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
265 14.07.2016 8.1 6.8 po dešti, chladno Martin Mlečka
4882 13.07.2016 7.8 7.4 lesní chládek a sucho Martin Mlečka
9777 12.07.2016 12 6.1 0 10 0 příjemně, sucho Martin Mlečka
10846 12.07.2016 10 7 chladno, sucho Martin Mlečka
4399 11.07.2016 12.2 6.3 vedro a sucho Martin Mlečka
2505 11.07.2016 13.6 7.5 0 5 0 velké vedro a sucho Martin Mlečka
1797 11.07.2016 7.4 6.3 příjemně, sucho Martin Mlečka
264 11.07.2016 7.6 6.5 lesní chládek, sucho Martin Mlečka
10094 10.07.2016 7.1 chladno, sucho Martin Mlečka
267 10.07.2016 10.1 7.4 chladno, sucho Martin Mlečka
2140 09.07.2016 8.7 7.3 lesní chládek, sucho Martin Mlečka
8493 09.07.2016 10.9 7.0 příjemné teplo a sucho Martin Mlečka
7448 05.07.2016 16.5 7.3 vedro a sucho Martin Mlečka
10241 05.07.2016 12.6 7.3 vedro a sucho Martin Mlečka
10241 04.06.2016 11.5 7.3 teplo, slunečno, sucho Martin Mlečka
2479 04.06.2016 12.2 7.8 teplo, slunečno, sucho Martin Mlečka
1330 08.05.2016 10.9 7.5 asi 20 °C, slunečno, v lese však stín Martin Mlečka
5722 08.05.2016 9.1 7.5 asi 20 °C, slunečno, v lese však stín Martin Mlečka
812 08.05.2016 9.9 7.2 2 10 0 asi 20 °C, slunečno Martin Mlečka
5362 30.04.2016 8.7 7.2 slunečno, asi 15°C Martin Mlečka
2313 30.04.2016 7.5 2.6 5 0 slunečno, v hlubokém lese však 10°C Martin Mlečka
1960 30.04.2016 7.8 7.3 15°C, slunečno, bezvětří Martin Mlečka
3830 30.04.2016 9.5 7.3 2.5 5 0 slunečno, bezvětří, asi 20°C Martin Mlečka
1798 30.04.2016 7.8 7.0 20 °C, slunečno Martin Mlečka
1956 30.04.2016 7.8 8.0 1.7 10 0 slunečno, 20°C, na místě ale lesní chládek a stín Martin Mlečka