Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
252 10.07.2019 9.7 0.14 66 35 chladno, místy deštík Martin Mlečka
6794 10.07.2019 7.8 60 30 chladno, místy deštík Martin Mlečka
11464 10.07.2019 6.9 10.7 64 32 chladno, místy deštík Martin Mlečka
268 10.07.2019 8.9 0,16 86 42 chladno, místy deštík Martin Mlečka
265 10.07.2019 7.9 6.5 80 40 chladno, místy deštík Martin Mlečka
2578 10.07.2019 1,9 slunečno Petr Malý
3453 09.07.2019 10.1 4.3 226 114 chladno, sucho Martin Mlečka
1785 09.07.2019 8.5 3.3 74 38 chladno, sucho Martin Mlečka
8990 09.07.2019 9.8 0.6 124 61 chladno, sucho Martin Mlečka
1788 09.07.2019 8 8.3 208 106 chladno, sucho Martin Mlečka
1787 09.07.2019 8.8 0.5 130 65 chladno, sucho Martin Mlečka
1794 09.07.2019 48 24 chladno, sucho Martin Mlečka
1791 09.07.2019 10.4 0.6 52 26 chladno, sucho Martin Mlečka
1784 09.07.2019 9 1.4 112 55 chladno, sucho Martin Mlečka
1781 09.07.2019 13.1 0.2 112 56 chladno, sucho Martin Mlečka
8985 09.07.2019 10.2 6.8 210 106 chladno, sucho Martin Mlečka
1782 09.07.2019 12.3 1.5 114 57 chladno, sucho Martin Mlečka
1779 09.07.2019 15.6 1.3 116 58 chladno, sucho Martin Mlečka
8770 08.07.2019 6.6 12.9 60 30 jasno, chladno Martin Mlečka
2669 07.07.2019 13.2 1.6 68 34 chladno, místy deštík Martin Mlečka
2670 07.07.2019 9.4 4.3 76 38 chladno, místy deštík Martin Mlečka
258 07.07.2019 11.6 10 66 33 chladno, místy deštík Martin Mlečka
256 07.07.2019 9.3 3.5 80 41 chladno, místy deštík Martin Mlečka
5219 07.07.2019 11.8 3 114 57 chladno, místy deštík Martin Mlečka
2368 07.07.2019 8.4 2.5 98 49 chladno, místy deštík Martin Mlečka