Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
629 24.05.2022 10.3 1.6 8 676 2.3 35 0 23 slunečno, sucho, 15°C Martin Mlečka
666 16.06.2018 3900 1935 teplo, sucho Martin Mlečka
667 16.06.2018 9820 3.6 teplo, sucho Martin Mlečka
669 10.03.2012 4.4 7.2 507 240 1.5 5 0 zataženo, 10°C Jana Stibralová
670 10.03.2012 6.6 7.0 1300 649 4.5 3 0 zataženo, 10°C Jana Stibralová
688 08.05.2020 9.9 1.45 5.5 356 178 1.2 10 0 slunečno, teplo, sucho Martin Mlečka
694 08.07.2021 12.1 2 7.3 816 2.2 5 0 velké vedro, bouřkové období Martin Mlečka
695 24.05.2021 9.2 4.2 7.7 380 1.1 10 0 15°C, polojasno, větrno, po deštích Martin Mlečka
728 09.05.2021 7.5 6 slunečno 20°C Petr Bláha
729 09.05.2021 8.6 60 6 slunečno, 20°C Petr Bláha
731 15.11.2020 9.1 6 zataženo, 6°C Petr Bláha
739 15.11.2020 9.1 6 zataženo, 5°C Petr Bláha
758 08.11.2020 8.6 12 7 zima, mlha, 5°C Petr Bláha
759 23.05.2021 8.4 30 6 polojasno, 12,1°C Petr Bláha
762 08.05.2021 7.2 6 6 slunečno, 17°C Petr Bláha
762 08.05.2021 7.5 6 6 slunečno, 17°C Petr Bláha
763 05.06.2021 7.5 5 slunečno, 23.5°C Petr Bláha
812 08.05.2016 9.9 7.2 2 10 0 asi 20 °C, slunečno Martin Mlečka
867 01.05.2019 0,00... 848 418 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
870 22.04.2018 9.5 1200 600 sucho, lesní chlad Martin Mlečka
870 02.06.2020 3.2 5.5 1690 845 5 0 slunečno, teplo, po deštivém týdnu Martin Mlečka
870 16.10.2021 9.2 0.073 7.1 2358 chladný podzim, vlhko Martin Mlečka
875 05.04.2018 9.2 2.4 7.3 619 nezadáno Zuzana Horáková
875 31.12.2021 8.7 1.4 7.2 690 10 vlhko, po oblevě, jaro Martin Mlečka
875 31.12.2022 8.7 1.2 7.5 712 2 0 0 9 jasno, 5 °C, po oblevě Martin Mlečka