Soutěž Živá voda

Živá voda - celoroční soutěž v pozorování života pramenů a studánek

Prameny a studánky jsou v přírodě stále, dnem i nocí, v parnu, ve vichru i pod sněhem, bez ohledu na okolí, názory lidí, stromy okolo,… Jen my lidé jsme někde dobře schováni doma, v úřadech, ve školách,… a tak vlastně ani nevíme, jak studánky žijí, jaký je jejich svět. Naše nahodilé návštěvy nám nepřiblíží život vody v přírodě…
Pojďme se společně přesvědčit, jak naše prameny a studánky přežívají v přírodě po celý rok. Pojďme sledovat a zaznamenat jejich celoroční život alespoň při jejich pravidelných návštěvách.

Soutěž byla ukončena dne 22.3.2010, vyhlášením celkových výsledků. Děkujeme všem zúčastněným, výherci budou kontaktováni.

cíl: zdokumentovat celý rok u jednoho konkrétního pramene či studánky v ČR, který je v Národním registru pramenů a studánek

Ceny do soutěže věnoval Knižní klub

uzávěrky: 15.6., 15.9., 15.12.2009 a 15.3.2010
očekáváme: do termínu každé uzávěrky zaslat jednu fotografii vybraného pramene či studánky (a je jedno, zda fotka zobrazuje pouze pramen, studánku nebo i lidi u ní)
jak: elektronicky emailem nebo papírově (MOP), vždy prosíme o poskytnutí jména autora + poštovní adresu
ocenění: nejzajímavější fotky v každém čtvrtletí budou oceněny speciálním studánkovým tričkem a na vybrané seriály studánek ve čtyřech ročních obdobích čeká u příležitosti Světového dne vody 22.3.2010 zvláštní cena
poznámka: samozřejmě může jeden autor zaslat fotky více pramenů, studánek – do hodnocení bude zahrnut každý zdroj vody v přírodě samostatně (tím se tedy zvyšuje šance autora na úspěch)

Pojďme společně do přírody, pojďme sledovat naše prameny, studánky v průběhu celého roku!

Hodnocení zaslaných foto

Jaro - do 15.6.2009 Léto - do 15.9.2009 Podzim - do 15.12.2009 Zima - do 15.3.2010 Finále
Hodnocení jaro Hodnocení léto Hodnocení podzim Hodnocení zima Přehled
DatIDFoto Hod DatIDFoto Hod DatIDFoto Hod DatIDFoto Hod Pořadí
27.4473Foto2,9 27.4473Foto5,0 27.4473Foto 3,7 27.4473Foto 3,2 77
27.41193Foto6,9 74
2.5510Foto5,1 10.9510Foto4,7 15.10510Foto 5,7 7.3510Foto 5,3 34
4.558Foto8,2 13.958Foto8,4 17.1158Foto 6,1 6.258 Foto 7,4 3
5.5783Foto4,9 30.8783Foto6,1 14.11783Foto3,4 23.2783Foto 4,1 57
5.5784Foto5,0 30.8784Foto6,1 14.11784Foto3,1 23.2784Foto 5,2 41
5.5785Foto5,1 30.8785Foto5,0 29.10785Foto 6,0 43
11.5101Foto6,8 9.9101Foto6,9 12.11101Foto7,4 24.1101Foto 5,7 6
21.5137Foto5,2 11.9137Foto4,7 15.12137Foto 5,1 21.2137Foto 5,0 51
28.5206Foto5,6 67
30.5834Foto5,3 81
2.6235Foto4,9 2.9235Foto5,0 75
9.629Foto7,7 14.929Foto6,9 2.1229Foto8,0 9.329Foto7,9 1
9.61293Foto6,2 14.91293Foto5,7 2.121293Foto7,9 9.31293Foto 7,0 4
9.61296Foto8,8 14.91296Foto4,7 2.121296Foto9,3 9.31296Foto 8,2 2
9.61386Foto7,4 14.91386Foto5,6 2.121386Foto6,3 9.31386Foto 7,3 5
10.61235Foto7,8 9.31235Foto 7,0 25
11.6538Foto4,5 10.9538Foto5,1 11.3538Foto 5,3 53
13.6238Foto4,8 89
13.6235Foto4,7 91
15.6120Foto5,2 15.7120Foto6,3 56
25.7675Foto4,0 94
29.8562Foto7,6 68
30.81088Foto5,7 1.111088Foto 6,0 14.11088Foto 6,0 14
17.8206Foto5,0 67
17.81339Foto4,1 93
4.9863Foto5,3 13.12863Foto 5,3 63
14.9651Foto5,9 75
29.9722Foto 6,6 53
29.107Foto 5,3 77
29.10767Foto 4,4 86
29.10786Foto 3,9 89
6.112229Foto7,4 43
6.112230Foto7,7 42
18.11 207 Foto 6,1 2.2 207 Foto 5,7 32
18.11 208 Foto 6,7 2.2 208 Foto 6,4 9
18.11 209Foto7,3 2.2 209 Foto 5,7 19
18.11 212 Foto 6,4 2.2 212 Foto 6,6 10
18.11 222 Foto 5,3 2.2 222 Foto 6,8 14
18.11 229 Foto 6,3 2.2 229 Foto 6,0 21
18.11 230 Foto 6,6 2.2 230 Foto 6,9 7
18.11 390 Foto 5,3 2.2 390 Foto 5,4 49
18.11 391 Foto 6,1 2.2 391 Foto 6,4 13
18.11 585 Foto 6,4 2.2 585 Foto 6,3 12
18.11 632 Foto 6,3 2.2 632 Foto 5,0 43
18.11 694 Foto 5,3 2.2 694 Foto 5,1 57
18.11 695 Foto 7,0 2.2 695 Foto 5,6 23
18.11 870 Foto 5,1 2.2 870 Foto 5,2 63
18.11 879 Foto 5,1 2.2 879 Foto 6,1 35
18.11 902 Foto 5,6 2.2 902 Foto 6,1 32
18.11 972 Foto 6,3 2.2 972 Foto 6,7 8
26.11 1 Foto 4,3 22.12 1 Foto 4,2 83
27.11 2373 Foto 6,9 23.2 2373 Foto 6,2 11
11.12 940 Foto 5,9 71
11.12 2377 Foto 5,9 71
12.12 930 Foto 5,9 4.3 930 Foto 6,3 20
12.12 2272 Foto 7,3 49
24.1 1075 Foto 5,3 69
24.1 1076 Foto 6,7 27
2.2 210 Foto 6,0 46
2.2 211 Foto 6,2 37
2.2 213 Foto 5,6 57
2.2 214 Foto 5,1 77
2.2 216 Foto 6,3 36
2.2 225 Foto 6,7 27
2.2 226 Foto 6,2 37
2.2 227 Foto 8,0 16
2.2 374 Foto 5,4 65
2.2 375 Foto 5,1 77
2.2 575 Foto 6,0 46
2.2 629 Foto 5,3 69
2.2 872 Foto 4,2 88
2.2 874 Foto 6,7 27
2.2 878 Foto 7,9 17
2.2 886 Foto 5,6 57
2.2 932 Foto 5,9 52
2.2 933 Foto 5,4 65
2.2 953 Foto 4,1 91
2.2 957 Foto 6,8 26
2.2 970 Foto 7,8 21
2.2 997 Foto 6,0 46
5.2 568 Foto 5,6 57
5.2 569 Foto 6,7 27
5.2 1125 Foto 4,9 84
5.2 1126 Foto 7,2 23
18.2 445 Foto 5,6 57
4.3 966 Foto 5,8 53
4.3 608 Foto 4,9 84
6.3 111 Foto 4,7 86
7.3 349 Foto 7,9 17
7.3 2784 Foto 6,2 37
15.3 2815 Foto 6,7 27
14.3 2817 Foto 6,2 37
14.3 2818 Foto 5,0 82

Hodnocení soutěžních fotografií probíhá vždy po uzavřené části soutěže. Pro hodnocení se používá stupnice 0-10 bodů (čím více tím lépe). Soutěžní foto hodnotí porota ve složení - Helena Knappová (MŽP), Lucie Wojtylová (Lesy ČR, s.p.), Helena Kulíková (Přírodovědecká fak. UK), Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody), Lenka Dobiášová (MOP Tuláci Malešice), Michal Kulík (koordinátor eSTUDANKY, Mladí ochránci přírody), Honza Koukl (koordinátor eSTUDANKY, MOP Tuláci Malešice), Michal Bláha (Přírodovědecká fak. UK), Jaroslav Marx (DDM Olomouc), Zbyšek Prágr (ZO Žlutý Květ).

Největší odměnou je den strávený v přírodě, tedy hurá za prameny a studánkami.