Kde vlastně pramení řeka Jizera

Jak je to s Jizerou?

Celá desetiletí, i staletí, byl pramen Jizery na úbočí Smrku a Jizera tvořila hranici. Že těch pramínků bylo mnoho a nebylo jasné, který je rozhodující, vzniklo "Sporné území", vyřešené nakonec dvakrát lomenou hranicí určenou v mapě "podle pravítka" ze sedla mezi Smrkem a Smrekem k rašeliništím Jizery. To se ale stále týká jen úbočí Smrku. Potůčky pramenící na svahu Stohu (Heufuder) v územních sporech roli nehrály a v některých mapách byly bezejmenné, ale v některých (včetně té historicky nejvýznamnější - Matouschek Spezial-karte, Jizersko-Ještědský Horský Spolek nedavno vydal reedici) pojmenované jako Schlamm-floss.

Současné spory o pramen začaly v 90-tých letech. Pro Poláky je Jizera nezajímavá, tak ten "polský" pramen označili cedulkou Novoměštští turisti. Vedla je k tomu asi neznalost historických souvislostí a chyby v mapách druhé poloviny 20-tého století. V podstatě je to stejné, jako by někdo chtěl umístit "ten pravý" pramen Labe na Šumavu, nebo přejmenovat řeku od Mělníka ke Cuxhavenu na Vltavu. Hydrologicky by to jistě bylo správné, ale naši předci to prostě vyřešili jinak a my bychom to měli respektovat.

Únor 2019 - abych podložil fakty tezi, že žádná Polská Jizera neexistuje, prošel jsem dostupné mapy, od historických (nejstarší z 18.století) po současnost a výsledek je zde. "Polská" Jizera se objevuje až po roce 2000, zřejmě v určité atmosféře "korektnosti" (neukrást ji Polákům) a malou obeznámeností kartografů s historickými dokumenty. Bohužel i za přispění pana Pilouse, který pominul, že levostranný přítok měl zhruba 150 let své vlastní jméno. Samozřejmě se podepsalo i vykořenění místního obyvatelstva, vojenští kartografové Československé armády zanesli do map první chyby (pramen za Smrčínkem) a odstranili německé názvy, tedy i Schlammfloss se stal bezejmenným. Další vlna zapomnění přišla po vysídlení pohraničí podruhé válce. Vliv obou se projevil až s novými mapami na přelomu století. Naštěstí se vydavatelé nejnovějších turistických map nespoléhají na pouhé kopírování, ale s terénem se seznamují v reálu.

Josef Waters

Pro zájemce je zde velmi obsáhlý text od Vlastimila Pilouse, popisující ze široka problém pramene Jizery.