Studánková poradna

Studánková poradna

Schvalovací řízení při rekonstrukci studánky

Dotaz

Podléhá rekonstrukce studánky nějakému schvalovacímu řízení?

Odpověď

Každopádně potřebujete souhlas vlastníka pozemku. Dále je třeba rozlišit, o jak velkou úpravu půjde:

  1. malá úprava (vybraní bahna, výměna skruže, úprava odtoků, oprava stříšky, instalace lavička + tabule,...) - postačuje souhlas vlastníka s dohodou, co všechno se bude se studánkou dělat
  2. velká úprava (výrazné prohloubení studánky, úprava okolního terénu, vjezd těžké mechanizace,...) - kromě souhlasu vlastníka (viz výše) zde mohou být dotčeny zájmy velmi mnoha institucí (např. lesní správa, telekomunikace, vojáci, energetika, plyn,...). Jednou jsme napočítali více než 20 různých povolení, razítek -> záleží jen na odvaze investora + realizátora.

Navíc se ukazuje, že architektonické řešení bývá zohledňováno až na nevýznamném místě, daleko za byrokratickou hradbou. Bohužel..

Aktuální ke dni 12.03.2017

Zpět na seznam dotazů