Studánková poradna

Studánková poradna

Neoprávněný zásah na pozemku

Dotaz

Je postižitelné, když majitel pozemku, na kterém má dům k rekreaci, položí potrubí ke studánce přes další cízí pozemky s poznámkou, že kdysi to tak bývalo? Stavební úřad ani správa CHKO nic neví.

Odpověď

V tomto případě lidské bezohlednosti doporučujeme následující postup

  1. zdokumentovat budování potrubí - stav před a po - pořídit fotodokumentaci
  2. informovat majitele dotčených pozemků (bylo by vhodné, aby se k následujicím krokům připojili)
  3. podat stížnost na místně příslušný obecní úřad
  4. dát podnět Policii ČR na porušení vlastnických práv majitele pozemku a neoprávněný vstup na pozemek
  5. dát podnět na Odbor životního prostředí Krajského úřadu
  6. upozornit Správu CHKO na zásah do chráněného území
  7. dát podnět na Agenturu ochrany přírody a krajiny

Všechny tyto činnosti znamenají, že vystoupíte z anonymity (což nezlepší sousedské vztahy) a čeká Vás spousta byrokracie. Obecně vlastníkem studánky je majitel pozemku a bez jeho souhlasu se s ní nesmí jakkoliv manipulovat (pokud se tak děje, je to zásah do vlastnického práva). Vlastní voda ve studánce však majitele nemá, "patří všem".

Aktuální ke dni 18.05.2024

Zpět na seznam dotazů