Studánková poradna

Studánková poradna

Definice vodního díla

Dotaz

Máme problém se sousedkou, která tvrdí, že naše studánka je vodním dílem. Tečou do ní povrchové i podzemní vody, v době deště se zakaluje. A není zdrojem pitné vody. Existuje určitě od roku 1850, avšak je kolem ní kamenná obruba. Prosím o názor, zda se jedná o vodní dílo a jaké z toho vyplývají důsledky.

Odpověď

Pojem "vodní dílo" je definován zákonem 254/2001 Sb. o vodách, speciálně v §55, kde jsou uvedeny i "studny". Pojem studny však patrně nikde není definován, leč zpravidla se tak vždy myslí stavba určená k pravidelnému zásobování obyvatelstva vodou. Studánka tedy primárně neslouží k pravidelnému zásobování lidí (pitnou) vodou.
K pojmům "studna" a "studánka" existuje mnoho různých definic. Závazný výklad podá příslušný vodoprávní úřad (což však nebývá zdarma). Pokud je tedy studánka historicky doložitelná a v současné době neslouží jako zdroj vody pro obyvatele, dle našeho názoru se nejedná o vodní dílo.

Aktuální ke dni 20.04.2015

Zpět na seznam dotazů