Ověřená poloha

studna bez jména (984)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°19'34.52" E 16°34'25.21"
 • S42: X = 5467243, Y = 3614517, pás = 33
 • UTM: N = 5464916, E = 614346, pás = 33
 • Nadmořská výška: 385 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: ZO ČSOP Veronica
  • Datum vložení: 12.02.2009
  • Poslední aktualizace: 11.05.2020
  • Patron: ne

Foto zdroje

studna bez jména (984)

Poznámka

Pramen v blízkosti Spálené skály, která je součástí Babího lomu, asi 200 m nad místní hájovnou. Je využíván v hájovně a při jeho čerpání studánka někdy přestává téci. Netrvá to většinou dlouho. Podobné je to i u pramene za hájovnou ve Hvozdci. Také kolísáním vydatnosti a tvrdosti se tomuto prameni podobá a změnami vodivosti během roku je zase podobná vrtu Floriánku v Brně - Černovicích. V posledních letech byl průtok mezi 1 - 4 l/min a teplota 7 až 9,5 stupňů Celsia. V okolí Babího lomu je to jediná voda s větším zastoupením hydrouhličitanů. Hodnota pH bývá nejčastěji kolem 7,3 (ostatní prameny jsou svým složením velmi podobné, mají obsah hydrouhličitanů jen třetinový a z aniontů převažují sírany). Vzácně po krátké období v roce je hydrouhličitanová tvrdost větší než součet tvrdosti vápníku a hořčíku, což bývá jen u velmi kvalitních vod. Na této studánce se vyskytují dva druhy blešivců. Pod vývěrem jsou velmi hojní světle hnědě až rezavě zbarvení blešivci potoční. Z podzemních vod se do výtokové trubky dostávají jejich příbuzní - blešivci Niphargus Aquilex. Tito zástupci fauny podzemních vod jsou drobnější, bez pigmentu a s delšími tykadly, neboť nemají vyvinutý zrak a orientují se především hmatem a čichem. (Všechny údaje jsou z roku 2002).
Foto: Martin Černoch

Opravit záznam