studánka Ve Žlíbkách (963)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°08'08.88" E 16°32'21.84"
 • S42: X = 5446011, Y = 3612457, pás = 33
 • UTM: N = 5443693, E = 612287, pás = 33
 • Nadmořská výška: 298 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: ZO ČSOP Veronica
  • Datum vložení: 10.02.2009
  • Poslední aktualizace: 24.05.2020
  • Patron: ne

Foto zdroje

studánka Ve Žlíbkách (963)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Studánka je u jedné z chatových osad mezi Nebovidy a přírodním parkem Bobrava. Je využívána chataři, kteří si nechávali dělat i mikrobiologický rozbor. Ten prokázal špatnou kvalitu pramene. Průtok je 2 - 6 l/min a voda obsahuje okolo 500 mg/l rozpuštěných látek. Má nejnižší hodnotu pH v oblasti pod 6,5 (6,5 - 9,5). Množství dusičnanů kolísá od 50 mg/l a překračuje i 100 mg/l. Ve vodě je málo hydrouhličitanů, a to necelých 180 mg/l. Obsah železa 0,2 mg/l je způsoben pravděpodobně korozí výtokové trubice a množství chloridů je nejčastěji okolo 30 mg/l. Voda není k pití vhodná. Výtoková trubka je oživená červenými řasami rodu Chantransia (Audouinella), k níž se méně hojně přidružují rozsivky - společně vytvářejí imitaci biocenózy horského potůčku. Mech pod výtokem a detrit ve stružce jsou oživeny sinicemi a rozsivkami jen velmi řídce. (Všechny údaje jsou z roku 2002)

Červenec 2018 - studánka byla opravena, aktuální foto Martin Mlečka.

Květen 2020 - stav studánky se zhoršil, většina vody teče mimo trubku. Je ale vidět, že se o studánku chataři starají a proběhly nějaké pokusy o zlepšení. V tuto roční dobu je zarostlá a celoročně je obtížně dohledatelná. Je nutno odbočit z hlavní údolní cesty druhou výraznou cestou doleva směrem od Anenského mlýna na Želešice. O něco výše se odpojuje prudce vlevo cesta, která vypadá, že vede k jedné nebo dvěma chatám, ale dostanete se do chatové osady Žlíbky. V horní části osady se odbočí opět vlevo na nevýraznou pěšinku mezi chatami, která pak mírně klesá šikmo svahem přímo ke studánce. Napoprvé je vhodné zeptat se chatařů na cestu. Poloha se v členitém terénu špatně určuje a bude asi spíše orientační

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
17.06.2022 9.9 cca 10 6.9 594 0.4 50 0 vedro, sucho Martin Mlečka
11.02.2021 8.4 0.058 7.52 742 1.44 60 0 mrazy, 2 cm sněhu Martin Mlečka
18.05.2020 10.6 0.75 5 676 338 slunečno, teplo, sucho Martin Mlečka
29.07.2018 10.6 5 490 235 1.4 50 0 velké vedro a sucho Martin Mlečka

Opravit záznam