prameniště Farská pole (8031)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°30'27.88" E 13°21'11.48"
 • S42: X = 5598762, Y = 3383305, pás = 33
 • UTM: N = 5596382, E = 383229, pás = 33
 • Nadmořská výška: 620 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 25.02.2014
  • Poslední aktualizace: 27.02.2014
  • Patron: ne

Foto zdroje

prameniště Farská pole (8031)

Poznámka

Tuto lokalitu tvoří v podstatě drenáží svedená voda z prameniště původně podmáčené louky. Dnes jsou zde pastviny hovězího dobytka, popř. koňů. Místo se nachází přesně na půl cesty mezi krušnohorskými obcemi Bečov a Blatno, jižně od silnice. Soustředěný přítok vody lze poprvé zaregistrovat ve skruži č.1, ač kolem izolované skupiny stromů (na obr.2 v pozadí vlevo) je stále výrazné podmáčení - zbytek původního prameniště. Soustředěný povrchový tok se pak záhy objevuje mezi první a druhou skruží (obr.3), ovšem toto může být jen sezónní jev, v létě tu je pravděpodobně sucho. Nicméně po cca 400m níže vyúsťuje meliorace přímo do koryta Blatenského potoka, a tento výtok je již řádně vydatný. Vzhledem k pravidelné pastvě zmíněného zvířectva je však poživatelnost vody bez možných zdravotních problémů nedoporučeníhodná. Obrázek č.4 zachycuje celkovou situaci.

Opravit záznam