Ověřená poloha

Geografické prameniště Střely (6024)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°00'48.03" E 12°56'57.05"
 • S42: X = 5544487, Y = 3353134, pás = 33
 • UTM: N = 5542129, E = 353070, pás = 33
 • Nadmořská výška: 670 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Jiří Fridrich
  • Datum vložení: 22.09.2012
  • Poslední aktualizace: 26.05.2020
  • Patron: ne

Foto zdroje

Geografické prameniště Střely (6024)

Poznámka

Střela, podle Základní vodohospodářské mapy, pramen, jako takový, nemá. Začátek toku leží v trojůhelníku, tvořeném okrajem pole, silnicí Prachomety - Kosmová a silnicí Prachomety - Poseč. Situace je taková, že pramenná loučka byla vyschlá a o přítomnosti vysoké hladiny podzemní vody svědčil jen charakter vegetace. Voda vytékala jen z jezírka v obci, které je však vyvedeno do koryta trativodem, takže souvislý vodní tok začíná až asi 800 m od geografického pramene. Propojení s povodím Otročínského potoka sice existuje, (bifurkace), ale jen v případě katastrofických srážek, nebo při prudkém jarním tání, kdy část vody z povodí Otročínského potoka (Ohře) se dostane soustavou trativodů a odvodňovacích příkopů na pramennou loučku Střely a tím do povodí Berounky. Tento systém je však vytvořen uměle a se skutečným pramenem Střely nemá nic společného. Samotný Otročínský potok pak začíná výtokem z rybníka Chór a to, co do něj teče od Prachomet je jen jeho bezejmenný přítok. Střela tedy začíná, stejně jako spousta jiných našich vodních toků, odvodňovací strouhou, v níž se vyskytuje voda podle počasí, někdy ano a někdy ne. (pozn: Oba prameny, na Mapy.cz neodpovídají realitě).
Schematicky je vše na této mapce. A - Vyústění trativodu - suché. B - plošný výstup vody z podzemí - suché C - odvodňovací strouha s propustkem - rovněž suchá, s pramenem nemá nic společného, pouze odvádí přívalové vody z louky. D - první průsaky podzemních vod do koryta E - silnice od Toužimi

Květen 2020 - aktuální foto Petr Bláha

Záznamy z návštěv

 • 24.05.2020 - Bez vody. (korik)

Opravit záznam