Označení poživatelného záznamu

pramen Soumar (6022)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°52'07.44" E 15°02'16.92"
 • S42: X = 5637624, Y = 3502801, pás = 33
 • UTM: N = 5635228, E = 502676, pás = 33
 • Nadmořská výška: 515 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Viktor Goliáš
  • Datum vložení: 21.09.2012
  • Poslední aktualizace: 11.01.2013
  • Patron: Jaroslav Kameník

Foto zdroje

pramen Soumar (6022)

Poznámka

Unikát! Zcela nový zdroj minerální vody pramen Soumar byl objeven studenty Přírodovědecké fakulty UK v červnu roku 2012 nad hlavní silnicí z Liberce do Frýdlantu, pod Albrechtickým sedlem. Základně byl studenty PřF UK a dalšími příznivci pramenů zachycen pro odběr minerální vody dne 15. září 2012 při průtoku cca 1,3 l/min. Podle výsledků chemické analýzy zde vyvěrá voda chemického typu Na-Ca-Cl, dále obsahuje také podíl Mg, K, Si, síranů, hydrogenuhličitanů a dalších minoritních složek. Celková mineralizace 1,5 g/l převyšuje Lázeňským zákonem danou hranici pro minerální vody na základě obsahu rozpuštěných látek. Navíc je voda ještě radioaktivní, s aktivitou okolo 1750 Bq/l 222Rn. Takže to je vlastně "dvojnásobná" minerální voda, jak na základě obsahu rozpuštěných látek, tak zároveň na základě své radioaktivity. Chemické složení je v této oblasti zcela raritní. Lze předpokládat unikátní fyziologické účinky této minerální vody. Voda je studená, křišťálově čistá a neobyčejně chutná. Objev se v krátké době rozkřikl, lokalita je hojně navštěvována pro odběr vody. Žádné negativní zdravotní účinky nebyly pozorovány. Nejsou však dosud známy její plné parametry (zejm. bakteriologie), proto jí lze užívat pouze na vlastní riziko! Výzkum tohoto unikátního hydrogeologického objektu pokračuje; finální podoba záchytu minerální vody se připravuje na rok 2013.

Opravit záznam