Označení poživatelného záznamu

studánka Kojetínská kyselka (4863)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°18'49.07" E 13°13'18.77"
 • S42: X = 5577386, Y = 3373474, pás = 33
 • UTM: N = 5575015, E = 373402, pás = 33
 • Nadmořská výška: 520 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 28.07.2011
  • Poslední aktualizace: 28.07.2011
  • Patron: ne

Foto zdroje

studánka Kojetínská kyselka (4863)

Poznámka

Jestliže nalezení pramenu Srnčík u Krásného Dvora byl navigační oříšek, tak v tomto případě to byla doslova detektivka. Bez potřebných indicií, byť minimálních, nemá nikdo šanci tuto dokonale skrytou kyselku objevit. Už jen přístup k ní je přinejmenším obskurní. Na oficiálních stránkách obce Radonice je sice zmínka, že pramen "se nachází na pravém břehu levého přítoku Kojetínského potoka půl kilometru severozápadně od vsi", ale to je asi tak všechno, krom toho, že Jaroslav Schaller uvádí ve svém Místopisu Království českého z roku 1785 "kyselý pramen v Kojetíně". Ze směru od Vintířova je nutno projít obcí přímo rovně až na její konec (tzn. nepřekračovat most přes potok v obci. Za posledními hospodářskými staveními cesta krátce prudce stoupá a po chvíli se ocitneme na rozlehlých loukách. Držíme se levého okraje louky, dokud na něm neuvidíme posed. Kousek za ním z louky odbočuje vlevo neužívaná zarostlá cesta, která se nás zavede do ďolíku s citovaným levým přítokem Kojetínského potoka. Ten musíme překročit (vedle i dřevěná lávka, ale toho času totálně ztracená v kopřivách a buřeni. Cesta se dál stáčí vpravo mírně vzhůru a dovede nás na beznadějně zarostlé prostranství, snad někdejší louku. Tady je zdánlivý konec. Kyselka je však již blízko, je jen potřeba se držet při pravé straně, na rozmezí vloného prostranství a lesa s potokem. Kopřivy zde dosahují po prsa. Za dobré konstelace lze mezi nima narazit na vysekaný pruh, který nás již ke kyselce neomylně dovede. Ta je přesto v těch kopřivách doslova utopená. Studánka, vyzděná pískovcovými kvádry, je shora kryta velkým plochým kamenem od nedalekého kaolinového jezírka u Vlkaně. Kojetínská kyselka obsahuje 1,580 mg.l-1 CO2 a má celkovou mineralizaci 0,7 g.-1. Při odběru v říjnu 1971 byly ve vodě o teplotě 10,8 °C zjišťovány ionty. 52% představují ionty Ca, 36% Mg, 8% Na, 2% K, 1,7% Fe, zbytek Mn, Li. Vydatnost pramene není velká (toho času odtékal z jímky čureček maximálně v řádu centilitrů), navíc se zřejmě mísí s prostou vodou. Samozřejmě to nebrání kyselky se napít, je nezávadná a jímka je vždy naplněná po okraj.
Zdroj se nachází na těšné hranici Vojenského újezdu Hradiště.

Opravit záznam