Ověřená poloha

studánka Panny Marie Lurdské (4499)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 48°36'18.67" E 14°33'37.34"
 • S42: X = 5385954, Y = 3467702, pás = 33
 • UTM: N = 5383661, E = 467591, pás = 33
 • Nadmořská výška: 694 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Ing. Jiří Peltan
  • Datum vložení: 07.04.2011
  • Poslední aktualizace: 25.06.2020
  • Patron: Lesy ČR, s.p.

Foto zdroje

studánka Panny Marie Lurdské (4499)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Zázračná voda vyvěrá v kamenné jeskyňce vedle Jeskynní kaple (Grottenkapelle) z r. 1892, která je posledním zastavením křížové cesty, obnovené péčí státního podniku Lesy České republiky, lesní správa Kaplice, v l. 2001-2004 v rámci akce "Program 2000". Přístup po křížové cestě a zároveň žlutě značené turistické trase č. 6400 od TIM Cetviny, kostel k TIM Cetviny, CZ/A u hraničního můstku přes říčku Malši na pěším a cyklo přechodu do Rakouska, 2,5 km. Na informační tabuli u nedaleké Farské kaple z r. 1827 je uvedena pověst dokládající léčivé účinky vody známé údajně od r. 1616. Manželé ze Štýrska měli nemocné dítě. Ve snu se jim živě zjevil pramen, nacházející se v jihočeských hraničních lesích. Manželé podnikli i se svým dítětem dlouhou cestu k tomuto prameni. Poté, co v něm dítě vykoupali, došlo k jeho uzdravení. Díky této pověsti se místní obraceli k Panně Marii s prosbami o uzdravení.
Foto: Milan Pekky Bouška

Červen 2018 - zdroj bez vody

Září 2019 - vydatnost cca 1 litr za hodinu

Červen 2020 - voda svedena do studánky pod cestou. V původní studánce už voda neteče. Chutná, vydatnost menší. Aktuální foto Tomáš Pokorný

Opravit záznam