GeocachingOznačení poživatelného záznamu

studánka Pod kapličkou Panny Marie (3211)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°54'54.72" E 15°11'54.96"
 • S42: X = 5531574, Y = 3514388, pás = 33
 • UTM: N = 5529221, E = 514258, pás = 33
 • Nadmořská výška: 340 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Jan Herel
  • Datum vložení: 10.05.2010
  • Poslední aktualizace: 21.01.2013
  • Patron: Římskokatolická farnost Bykáň

Foto zdroje

studánka Pod kapličkou Panny Marie (3211)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Studánka pod kapličkou Panny Marie Pomocné U Lázní v Roztěži se nachází pod kaplí, přístupná chodbou, která je opatřena mříží. Voda ze studánky je vyvedena potrubím do svahu před vchodem ke studánce, volně přístupné. Ještě dnes sem jezdí lidé zdaleka a nabírají si zde vodu k pití i omývání. Při velkém suchu však studánka nepřetéká. Podle pověsti rostl na místě, kde dnes stojí kaplička, v 17. stol. strom, na kterém byl zavěšen obraz Panny Marie, jak to bylo dříve obvyklé na rozcestích v lesích. Pověst nevypráví, kdo sem kdy obrázek připevnil. Je jisté jen to, že poblíž stromu tehdy stávala mohutná olše, pod kterou vyvěral pramínek zdravé železité vody a vléval se do malé studánky. V 18. století podle pověsti si zde slepý mládenec omyl její vodou oči a najednou se mu prý v koruně olšového (podle jiných svědectví hlohového) keře zjevila Panna Maria s Ježíškem v přepodivné jasnosti, lesku a líbeznosti. Pověst o tomto zjevení se velmi rychle rozšířila mezi zbožným lidem z celého kraje. Zástupy věřících se ubíraly k obrázku a studánce, aby se zde pomodlily. Neduživí si vymývali vodou z pramene oči, a jak svědectví uvádí, mnozí záhy nabývali úlevy a někteří i uzdravení. Od těch dob byly pokládány strom a studánka za posvátné a stále více se stávaly útočištěm lidí nemocných a neduživých. Časem byla olše velmi zubožena, neboť poutníci z ní ulamovali kousíčky jako prostředek proti bolestem zubů. Z milodarů poutníků a dobrodinců byla nad studánkou vystavěna dřevěná kaplička, do níž byl přenesen obraz Bohorodičky, doposud zavěšený na stromě. Kaplička se však vlivem povětrnosti časem rozpadla. Proto se mezi poutníky pilně sbíraly příspěvky na výstavbu nového přístřeší obrázku Panny Marie. Potud pověst.
Roku 1819 byla vybudována na mírném návrší okrouhlá zděná kaple. Protože sem putovalo stále velké množství věřících, bylo všeobecným přáním, aby kaple byla rozšířena. Pro tento účel se opět konaly sbírky. Část návrší před kapličkou byla urovnána, vchod do studánky byl vyzděn a roku 1830 byla k původní kapličce přistavěna loď. Brzy poté konsistoř v Hradci Králové povolila, aby v den Nejsvětější Trojice a na svátek Narození Panny Marie, tedy 8. září, se v této kapli konaly slavné služby Boží. Později přibyl svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. Každým rokem se tady konaly tři roztěžské poutě, přičemž nejslavnější byla první z nich. Od šedesátých let 20. století však sláva roztěžských poutí neustále upadala a v dnešní době se již ani neslaví. Pouze na první a třetí pouť se koná v kapličce bohoslužba, která je ještě poměrně hojně navštěvována věřícími.
V letech 2010 - 11 byla celá kaplička opravena včetně venkovních opěrných zdí a voda ze studánky byla vyvedena ven, kde bylo upraveno přírodní pítko.

Opravit záznam