Ověřená poloha

Myslivecký pramen (286)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°16'01.92" E 17°09'52.92"
 • S42: X = 5572951, Y = 3654456, pás = 33
 • UTM: N = 5570582, E = 654269, pás = 33
 • Nadmořská výška: 865 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Lukáš Němčík - jeseniky.org
  • Datum vložení: 12.03.2008
  • Poslední aktualizace: 19.11.2018
  • Patron: ne

Foto zdroje

Myslivecký pramen (286)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

K prameni se dostaneme, odbočíme-li od Ripperova kamene na cestu vedoucí na Sokolí vrch. Následně po 300 metrech vejdeme na malou paseku, kde se pramen nalézá. Pramen byl postaven někdy okolo roku 1840. Teplota vody tehdy byla 4 - 4,5 ºC. Po několika letech byl pramen zcela zapomenut. V letech 2001 - 2002 se jeho obnovy ujal Ing. O. Truneček. Pramen byl obnoven do původního tvaru, vsazena byla nová deska s nápisem: Myslivecký pramen 1870 2001 Jäger Quelle. Rok 1870 je možným rokem jeho renovace. Pramen je v dobrém stavu a teče.
Srpen 2015 - pramen se velmi špatně hledá, do těchto míst vedou pouze zarostlé cestičky. Poloha je naprosto správná, s pomocí chytrého telefonu lze pramen najít. Pramen byl zrekonstruován, trochu navýšen a přibyla mu již zmíněná nová deska, ale bohužel ve stávajícím suchu neteče.
Říjen 2017 - Kamennou zídku pramene na JZ úbočí Sokolího vrchu v nadmořské výšce cca 935 m lze obtížněji dohledat taktéž bez pomoci elektronické navigace. Z výtokové trubice pramene, obklopeného smíšeným lesním porostem, voda nevytéká, pouze pod odpočivadlem z nasucho naskládaných kamenů, uspořádaných do půlkruhového tvaru, lze spatřit sotva znatelný potůček a okolní vodou zvlhčenou půdu. Aktuální foto: Miroslav Trávníček.
Listopad 2018 - před křižovatkou lesních cest na temeni Sokolího vrchu (oplocená lesní plocha) odbočit vlevo do bukového porostu a svažující se lesní cestou, značenou jedním bílým pruhem, sestoupit cca 150 m. Poté odbočit doleva k pramenu. Z trubky momentálně voda nevytéká. Miroslav Trávníček.

Záznamy z návštěv

 • 12.07.2019 - Stále neteče, řekl bych, že se pramen posunul níž. (MartinMlecka)
 • 12.07.2018 - Při hledání pramene doporučuji nesnažit se projít mladým lesem, ale jít po cestě až na Sokolí vrch, následně příslušnou pěšinou dolů a pozorně se dívat doleva. V mladém lese se dá snadno zabloudit, jak jsem si sám vyzkoušel. Kape. (MartinMlecka)

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
12.07.2018 92 45 chladno, deštivo Martin Mlečka

Opravit záznam