Pramen Loděnice (Kačáku) (2041)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°12'07.56" E 13°45'57.60"
 • S42: X = 5564196, Y = 3412023, pás = 33
 • UTM: N = 5561830, E = 411935, pás = 33
 • Nadmořská výška: 500 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Jiří Fridrich
  • Datum vložení: 08.10.2009
  • Poslední aktualizace: 05.06.2016
  • Patron: ne

Foto zdroje

Pramen Loděnice (Kačáku) (2041)

Poznámka

Ze všech potoků, které vytékají z masivu Džbánu je Kačák nejdelší (65 km, ústí u Srbska do Berounky) Džbán je rozvodím Berounky, Vltavy a Ohře a okolí Řevničova a Kroučové stojí za celodenní výlet. Bohužel pramen sám je smutným pozůstatkem řádění melioračních čet. Původně šlo o plošné prameniště v zamokřené louce, které bylo upraveno částečně vyhloubením odvodňovací strouhy a částečně položením trativodu. Trativod ústí do erozní rýhy, cca 0,5 m široké a cca 2,5 m hluboké. Rýha je zakončena jeskyňkou, kterou vyhloubil proud vody, odtékající terénní deprasí z pole, které vzniklo na místě původní louky. Obě fotografie zachycují obnažené kořeny vrby, která pramennou mísu uzavírá, na dno se neprosvítil ani použitý fotoblesk. Vydatnost pramene je mizivá a bujný porost kořiv v nejbližším okolí vodoteče nasvědčuje tomu, že z drenáže vytéká spíš roztok zemědělských chemikálií, než voda. Než se odhodláte pramen navštívit, vyzbrojte se odvahou, oděvem odolným proti zachytávání semen plevelů a náhledem do fotomapy. Počítejte s tím, že polní cesta, vedoucí z Kroučové, končí asi 260 m pod pramenem a dále musíte po levém břehu polem (pravý je neschůdný).
Červenec 2013 - určené prameniště je beznadějně zarostlé a zcela vyschlé. Myslím že jeho úlohu převzal zdroj pramenící asi 500 m severně pod chmelnicí na místě Na Bělce, který je poměrně vydatný.
Květen 2016 - pramennou mísu jsem prošel celou. Kromě tohoto pramene, který jsem našel už pozměněný a funkční, má Kačák ještě další tři zdrojnice. Na jih a o něco výš je podmáčená,leč odvodněná loučka a nad ní přírodní vývěr, (jediný) Pod chmelnicí je několik průsaků a hned u obce trojice studní, ze kterých přetéká voda, (nejvydatnější zdroj). Přímo v Kroučové je na návsi rybníček, do kterého vede několik odvodňovacích trubek a dešťová kanalizace, přepadem z rybníčku odtéká nepatrné množství vody. Voda z návesníku a z pod chmelnice se pod obcí stéká v rybníku, ze kterého vede severní rameno. Jižní rameno odvodňuje druhé dva prameny a obě cestou dál přijímají vodu z řady odvodňovacích struh. Hotový potok pak podtéká silnici z Řevničova do Kroučové a pokračuje k soustavě rybníků mezi Řevničovem a Třticemi.

Opravit záznam