Označení poživatelného záznamu

pramen Pod Skalou (12362)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°10'26.22" E 12°20'59.46"
 • S42: X = 5563699, Y = 3310816, pás = 33
 • UTM: N = 5561334, E = 310770, pás = 33
 • Nadmořská výška: 480 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Viktor Goliáš
  • Datum vložení: 24.09.2018
  • Poslední aktualizace: 11.05.2024
  • Patron: LČR i nadšení dobrovolníci

Foto zdroje

pramen Pod Skalou (12362)

Foto předchozího a původního vzhledu zdroje.

Poznámka

Pramen Pod Skalou je dalším blahodárným zdrojem radioaktivní minerální vody na území budovaném na uran mimořádně fertilním smrčinským granitem. Tento minerální pramen byl nevědomky zachycen v mladší (západní) větvi skalenského vodovodu pod Novým Světem. Vodovodní jímání projektovala v roce 1921 firma G. Rumpel z Teplic a realizovala v roce 1923 firma Rudolf Braun z Plané. Při stavbě obou větví vodovodu byl zachycen větší počet radioaktivních vývěrů, pramen Pod Skalou má z nich aktivitu nejvyšší. Obě větve "radioaktivního skalenského vodovodu" byly na počátku 80. let 20. stol. pro nedostačující výkon odpojeny. Dnes je Skalná zásobována pitnou vodou s nízkou aktivitou z dálkového vodovou. Pramen Pod Skalou je vyvedený z jedné ze záchytných jímek a vytéká přirozeným tlakem na povrch. Nazván byl podle dramatické žulové ostrožny, pod níž vyvěrá. Technická úprava byla dokončena v září 2018. Pramen je pozorován až od roku 2017, s naměřenou aktivitou 5.2 - 8 kBq/l 222Rn a průtokem okolo 1.5 l/min. Vodu je možno užívat k léčivým účelům. Platí stejné zásady jako u ostatních druhů minerálních vod: Voda se nehodí pro trvalou spotřebu, jednorázová konzumace může mít nanejvýše mírné tonizační účinky. Pro delší užívání by jste měli vědět co činíte, případně se poraďte s lékařem.

Červen 2019 - byl postaven nový pramenní pomníček z žulových kamenů

Duben 2024 - pramen byl poslední rok ve vleklé krizi, pročistili jsme ucpané jímání a opět krásně teče, viz aktuální foto

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
20.06.2022 9.4 0.93 5.9 116 teplo, sucho, po drobném dešti, 24 °C Martin Mlečka

Opravit záznam