Ověřená poloha

Radonka - pramen Břetislav (11000)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°12'21.00" E 12°20'24.30"
 • S42: X = 5567270, Y = 3310245, pás = 33
 • UTM: N = 5564903, E = 310199, pás = 33
 • Nadmořská výška: 545 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Viktor Goliáš
  • Datum vložení: 14.09.2016
  • Poslední aktualizace: 26.01.2021
  • Patron: LČR a Ekoteam ZŠ Plesná

Foto zdroje

Radonka - pramen Břetislav (11000)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Na první pohled vypadá tento pramen nenápadně. Je to však nejradioaktivnější povrchový vývěr v ČR. Z hlubinně zachycených zdrojů ho předstihuje pouze jáchymovský pramen Agricola (20 kBq/l), ostatní tamější zdroje mají aktivitu nižší. 3 km vzdušnou čarou leží již na německém území lázně Bad Brambach, kde vyvěrá pramen Wettinquelle s aktivitou ještě vyšší (23 kBq/l), užívaný k pitným kůrám. Stejně jakou u blízkého pramene Marie Z se projevuje mimořádná fertilita smrčinského granitu v kombinaci s příznivými tektonickými faktory.
Pramen se nachází na velmi pěkném místě, snadno přístupném pěšky od vlakového nádraží v Plesné. Byl nalezen 13. června 2016 výzkumnou skupinou Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zachycen a upraven byl ve dnech 1.-5. června 2017. Pramen byl nazván podle charakteru svého radioaktivního obsahu i jménem RNDr. Břetislava Vylity, CSc. (1932-2015), našeho významného hydrogeologa, který celý svůj plodný život zasvětil minerálním vodám v Západních Čechách.
Voda je studená a málo mineralizovaná. Pramen má dvě blízké, ale nezávislé větve se samostatným odtokem. Silnější vývěr byl zachycen a vyveden do pramenního pomníčku při aktivitě 12.5 kBq/l 222Rn a průtoku 2.7 l/min. Nedaleko ležící slabší větev vyvěrá do malého přírodního jezírka, vodního „očka“, které chová vodu o aktivitě 7.7 – 10 kBq/l 222Rn.
Díky své vysoké aktivitě má tento zdroj zcela mimořádný léčebný potenciál. Žádné akutní negativní účinky z ozáření zajisté nehrozí. Jednorázové pití bude mít nanejvýše mírné tonizační účinky. Je to však voda velmi silná. Kdo podstupuje delší kůru, měl by vědět co činí. Doba trvání souvislé kůry by neměla překročit tři týdny, poté je vhodná několikaměsíční přestávka. Doporučujeme poradit se nejprve s lékařem.
Radioaktivní vodu lze užít nejenom na pití, ale účinněji i ve formě studených či teplých mokrých zábalů či obkladů, výplachů a podobně. Voda je díky relativně vysoké aktivitě vhodná i pro vzdálené použití např. pro nepohyblivé strádající. Vodu plníme bez víření, naléváme po stěně, uzavíráme bez vzduchové bubliny, nejlépe do několika lahví, které postupně spotřebujeme.
Radioaktivní jezírko je doporučeno ke koupelím, studeným pololázním dolních končetin při teplotě vody 8 – 11 °C. Má hloubku 70 cm, rašelinné stěny a pevné písčité dno. Použijeme nepropustnou podložku k sezení na mokrém mechu, nebo můžeme do nádržky i vstoupit. Setrváme co vydržíme (do bolesti), z hlediska radioaktivity max. 20 minut. Po vystoupení z lázně otřeme nohy froté ručníkem a svižným pohybem dosáhneme rychlého prohřátí jako fyziologické reakce na chladový stres. Kombinujeme tak radioaktivní koupel s účinky Priessnitzovy chladové terapie. Koupel můžeme dle potřeby a fyziologických dispozic za krátkou chvíli opakovat. Koupel není vhodná pro malé děti, těhotné ženy, osoby s nemocným srdcem či jedince celkově oslabené.

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
23.06.2022 7.9 2.8 5.6 160 teplo, po dešti Martin Mlečka

Opravit záznam