Označení poživatelného záznamu

Svatojánsko-lázeňský pramen (10033)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°44'37.52" E 15°54'41.04"
 • S42: X = 5512885, Y = 3565814, pás = 33
 • UTM: N = 5510539, E = 565663, pás = 33
 • Nadmořská výška: 635 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Josef Kreuz
  • Datum vložení: 24.07.2015
  • Poslední aktualizace: 19.01.2019
  • Patron: místní občané

Foto zdroje

Svatojánsko-lázeňský pramen (10033)

Poznámka

Svatojánsko-lázeňský pramen je nazvaný podle osady Svatojánské Lázně (část obce Hlinsko, kraj Pardubický), na jejímž území se vodní zdroj v nadmořské výšce 635 m uprostřed úzkého pásu lesních dřevin nachází. Voda z pramene je vyvedena ve svažitém terénu vrchu K Lázním (679 m n.m.) trubkou do mělkého koryta, kterým stéká v jihozápadním směru do řeky Chrudimky (589 m n.m.), vzdálené cca 650 m od pramene. Vodní zdroj není nikterak vydatný, ale voda z něho vytéká celoročně, pokud není nedostatek dešťových srážek v krajině. Voda z pramene je dle místních pitná, jsou zde k dispozici hrníčky pro nabrání vody. Vodu z pramene využívají místní i do napajedel pro zvířata na pastvinách v okolí. Pramen leží asi 30 m pod polní cestou vedoucí ze Svatojánských Lázní k silnici nad obcí Studnice. Z polní cesty je místo pohodlně dostupné, vede však k němu jen málo znatelná pěšina podél pásu dřevin. Zajímavá je lokace pramene, který leží na hranici mezi k.ú. obce Hlinsko a k.ú. obce Studnice, o několik metrů níže protéká územím k.ú. Studnice a po dalších stech metrech vtéká na území k.ú. Hamry s řekou Chrudimkou. Na k.ú. Hamry leží také studánka Pod kapličkou (pod č. 9644 v národním registru pramenů a studánek České republiky), která se v osadě Svatojánské Lázně „dotýká" hranic k.ú. Hlinsko. Společné mají všechna zmíněná místa a obce jedno - leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Oba vodní zdroje, studánku Pod kapličkou (č.9644) i Svatojánsko-lázeňský pramen lokalizují místní obecně do osady Svatojánské Lázně bez ohledu na hranice katastrálních území.
Listopad 2018 - kritický stav, zcela minimální přítok.
Leden 2019 - to, co autor popisuje je vytvořeno člověkem. Pramen zde sice je, ale cca o 30 metrů výše. Zde je pramen jímán do malého zemního vodojemu a samospádem veden starým podzemním potrubím do několik set metrů vzdáleného strážního domku Hamerské přehrady, postavené v letech 1908 - 1912. Pro ten byl vybudován jako zdroj pitné vody. Dnes je vodojem oplocen a okolí zalesněno a tak se dá přehlédnout. Je však stále ve vlastnictví státního podniku Povodí Labe. Starý vodovod už samozřejmě není patrný vůbec. To, co autor popisuje, je přepad z vodojemu. Pramen není zvlášť vydatný, do řeky Chrudimky většinu roku ani nedoteče. Potok, který teče do řeky je napájen prameništěm níže, které je těsně nad silnicí Studnice - Hamry a je poměrně vydatné. Pramenů je zde několik a vytvářejí malý mokřad. Zde prameny nevysychají ani za největšího sucha. Milan Dušek

Záznamy z návštěv

 • 30.11.2018 - Dříve vydatný přítok, v tomto čase velmi slabý, v kritickém stavu. Voda odtékala dříve v malinkém potůčku, nyní se ztrácí kousek za pramenem. (Leoš Rožnovský)

Opravit záznam