Na Horních hutích


Obtížně se hledá – je ukrytá v zarostlém hájku mezi chatami na jižním svahu Čeřínku. Je vyzděná kamenem, poměrně široká (průměr 150 cm). Pramen vydatný, voda průzračná a čirá. Slouží jako zdroj vody, je udržovaná. Na soukromém pozemku, adresát nezjištěn.