Petrova


Lesní studánka. Lze ji najít asi 40 m vpravo od asfaltové lesní cest y, vedoucí lesem do Ždírce, 300 m SZ od Hladového rybníka. Název prý dali lesáci „jen tak“. Studánka obnovena po roce 2000 péčí Lesů ČR (revírní k Petr Ullmann). Je vyzděná s půdorysem 100 x 150 cm, pramen vyveden umělohmotou trubkou, pěkně zastřešená. Voda průzračná, čirá, bez pachu, údajně kvalitní, vydatnost pramene 300 ml/vt, výška hladiny 40 cm. Nedaleko ní vykopána jáma s pokusem o další pramen, ale ten se neobjevil. Dno písčitojílovité, s bezobratlými živočichy, v okolí rostliny. Studánka leží na pozemků Lesů ČR, je udržována, v dobrém stavu a navštěvována.