Pod Varhánkovým rybníkem


Terénní. Nachází se na východním okraji zahrádkářské kolonie na okraji Polné. Kdysi bývala v sousedství cihelna. Příchod ke studánce vede Palackého ulicí v Polné, u budovy Lesního družstva v Polné odbočit na panelovou cestu doleva. Ke studánce je asi 300 m, přitom projdeme alejí lip a kolem starého vodojemu s letopočtem „1906“. Studánka je zde údajně sto let, kolem roku 1985 byla upravena a zaskružena, výtok trubkou. Naměřena vydatnost 136 ml/sec. Voda údajně dobrá, chodí pro ní lidé ze širokého okolí. (Nutno podotknout, že nedaleko odtud se nachází skládka biologického odpadu sousední zahrádkářské kolonie).