Žabí


Lesní. Pojedeme - li po silnici Pístov - Salavice, za křižovatkou Vysoká - Okrouhlík přijedeme do lesní serpentýny. Zde odbočíme vlevo po cestě do lesa a po asi 300 m, ještě 200 m před modrou, narazíme na studánku. Má hranatý půdorys 1 x 1 m se starou výdřevou, je hloubená. Pramen odtéká potůčkem směrem k chatové osadě Okrouhlík. Výška vody je 33 cm, dno je zabahněné, kvalita vody určitě nevalná. Je využívána jen zvěří a ptactvem. Název jsme jí dali od toho, že zde D.S. pozoroval 8 skokanů hnědých. Hojná vegetace.