Ve Zmolině


Lesní. Zaniklá. Nachází se J městské části Helenín, nad rybníčkem v obci na okraji lesa. Jsou zde dvě prameniště, kousek od sebe . V minulosti byla v těchto místech studánka, kam chodili pro vodu obyvatelé Helenína. Prameniště je zde stále. Z důvodu většího přítoku do níže položeného rybníčku , který je zřejmě pozůstatkem středověkého dolování stříbra, byla v minulých letech vybagrována struha od studánky k vodní ploše včetně rozšíření prameniště. Studánka se však ztratila, i když spodní pramen je stále zřejmý. Celý dolík nyní zarůstá plevelnými rostlinami, voda se objevuje až ve vyhrabané struze. Nedaleko stojí krmelec se zelenou střechou a zásyp pro zvěř. Vodárenské zařízení se nachází na kopci nad studánkou Ve Zmolině.