Oldova


Lesní. Nachází se ve Špitalském lese , asi 500 m J od posledního měšínského rybníka. Pramen studánky je „ohražen“ kolmo postavenou kameninovou rourou s průměrem 40 cm, obrostlou a zarostlou v bujné vegetaci. Voda slouží k napájení ovcí. Smrkový les je v soukromém vlastnictví . V lese pozorováno hnízdění krkavce velkého.