Pod Borovým vrchem


Severně Přímělkova, půjdeme-li úvozem od místního družstevního kravínu, narazíme asi po 500 na úpatí Borového vrchu (572 m n. m.) na zaskružený pramen. 30 m pod ním je hluboká úžlabina, jíž zřejmě protéká potok (v době návštěvy suchý ). Jeho počátek je obklopen balvany, úžlabina je obrostlá stromy a hustými keři. Koryto vede k Přímělkovu. O využití pramene není více známo. Opodál je krmelec pro lesní zvěř. Další pramen se má nacházet dle vyprávění západně od tohoto zdroje, nebyl však nalezen.