Hejskova


Lesní. Zmiňuje se o ní ve svých záznamech sdružení Zelené srdce (Pavel Koubek). S pomocí šimanovského kronikáře jsme ji našli. Z Šimanova se musíte vydat k lesu Březina nedaleko Šimanovského Dvora. Polní cestou dojdeme k okraji lesa, po odbočení doleva jdeme asi 200 m lesem, načež nás uvítá studánka v řídkém lese a v menším údolíčku. Je hloubená, oválná, asi 1,5 x 2 m , hloubka vody 50 cm, vydatnost nezměřitelná. Voda odtéká potůčkem. Zřejmě není navštěvovaná, pouze zvěří a ptáky. Nedaleko stojí krmelec. Studánka má název patrně podle vlastníka lesa (bývalého ?).