U svatého Jáchyma


Studánka v obci. Nachází se v Dobré Vodě pod kostelem sv. Jáchyma. Bližší údaje nejsou známy. Je v evidenci sdružení Zelené srdce.