Bumbálková


Lesní studánka. Objevíme ji v Předním lese na severní straně Popického vrchu (656 m n.m.) na okraji strženého rybníka. Studánka je vykamenována o rozměrech 80 x 70 cm, výtok trubkou z PVC, pěkně zastřešená Lesy ČR. Název, který jí dali lesáci, je uveden na plechu na stromě. Voda průzračná, čirá, výška hladiny 30 cm, vydatnost 215 ml/vt. ,vodní hmyz, v sousedství mechy a kapradiny. Dno písčité. Studánka má malebné okolí s meandrujícím lesním potůčkem a dominujícím porostem kapradin. Studánka leží na pozemku Lesů ČR, které ji také předněkolika lety obnovily a upravily.