Zahrádkářská


Lesní studánka, nacházející se za zahrádkářskou osadou v Jihlavě – Antonínově dole, v lese, u lesní cesty asi 500 m od osady v sousedství Pstružného potoka. Studánku si vy budovali zahrádkáři z blízké osady, pramen je ukryt doslova v betonovém bunkru a je vyveden trubkou. Voda průzračná, čirá, slouží hlavně pro potřeby zahrádkářů. V okolí prováděny vrty pro zjištění vodních zdrojů pro vodovod. Vydatnost vody 80 ml/vt, kvalita není známa. Studánka je na lesním pozemku a je v péči místních zahrádkářů.